Вторник, 15 Юни 2021

Калеко

1. Имаш ли калеко насън, значи че някой ще ти съдейства с пари без да си очаквал.

2. Сънуваш ли калеко си, значи ще ти провърви, ще забогатееш.

3. Сънуваш ли, че ти си калеко на някой, значи ще ти искат съдействието или подкрепата.