Неделя, 14 Април 2024

Каймак

1. Сънуваш ли каймак, значи ти предстоят облаги и печалби.

2. Обираш ли каймак на мляко, значи ти предстои да бъдеш привилигирован, ще имаш достъп до най-доброто.