Вторник, 23 Април 2024

Качамак

1. Ядеш ли, сервираш или приготвяш в съня си качамак, ще имаш любов, мир и придобивки в семейството си.