Събота, 20 Април 2024

Юлар

1. Успееш ли да сложиш юлар на кон, значи ти предстои да преодолееш пречките и препятствията си.

2. Носиш ли насън юлар, значи че в реалността ще имаш големи спънки и затруднения.