Събота, 20 Април 2024

Юг, южен

1. Сънуваш ли, че си в южна страна, значи ще имаш горещи страсти.

2. Духа ли южен вятър в съня ти, значи трябва да се пазиш от заразни болести.

3. Пътуваш ли на юг в съня си, значи в скоро време ще бъдеш защитен и уверен.