Вторник, 23 Април 2024

Язовир

1. Видиш ли язовир в съня си, значи ще имаш страшно много работа за вършене.

2. Преливащ или много препълнен язовир в съня ти, значи ще изпуснеш нещата от релси.

3. Ходиш ли по язовирната стена в съня си, значи ти предстои да откриеш лесен начин, за да се справиш със задълженията си или някой друг ще ти поеме работата.

4. Празен, пресъхнал язовир в съня ти езнак, че ще останеш безработен.