Събота, 20 Април 2024

Ядене, ядеш

1. Сънуваш ли, че ядеш, значи ще имаш успех на работното място.

2. Видиш ли, че някой яде, значи ще трябва да положиш повече старание на работното място.

3. Видиш ли в съня си маса пълна с ядене, означава че с много труд ще успееш.

4. Ядеш ли без апетит и с нежелание, значи че в реалността ще имаш проблеми и пречки в дейността си.

5. Ядеш ли в съня си с желание, значи ще успееш със захванатото.