Четвъртък, 28 Май 2020

Ядене на месо

1. Ако ядете месо в съня си, значи ще се разболее член на вашето семейство.