Петък, 7 Октомври 2022

Ядене на месо

1. Ако ядете месо в съня си, значи ще се разболее член на вашето семейство.