Понеделник, 4 Декември 2023

Ядене на месо

1. Ако ядете месо в съня си, значи ще се разболее член на вашето семейство.