Четвъртък, 24 Септември 2020

Яспис

1. Купуваш ли, подаряваш, подаряват ти или видиш насън яспис, значи чувствата ти ще бъдат взаимни, ще имаш дълго приятелство.