Събота, 24 Октомври 2020

Футболен отбор

1. Видиш ли насън футболен отбор, ще зависиш от други хора.

2. Ако си част от футболен отбор, ще имаш много приятели и поддръжници.

3. Ако симпатизираш на футболен отбор, чакай гости.