Четвъртък, 28 Май 2020

Фагот

1. Свириш ли или видиш насън фагот, значи ще ти бъде скучно и досадно понякога от любимия ти.