Четвъртък, 21 Януари 2021

Фагот

1. Свириш ли или видиш насън фагот, значи ще ти бъде скучно и досадно понякога от любимия ти.