Събота, 31 Октомври 2020

Фазомер

1. Използваш ли или видиш в съня си фазомер, значи че в реалността ще изпитваш семейния си партньор.