Четвъртък, 17 Юни 2021

Футбол

1. Играеш ли футбол насън, значи че някой друг ще има облаги вместо теб.

2. Наблюдаваш ли футбол в съня си, значи че твой близък ще има сериозен успех.