Четвъртък, 24 Септември 2020

Фуста

1. Фуста (виж бельо, дреха, пола).