Вторник, 7 Февруари 2023

Фризьорски салон

1. Ако в съня си посещавате фризьорски салон, е бъдете поканен на събитие, което може да промени живота ви.

2. Фризьорски салон ако ви се присъни може да е предупреждение към жените да не бъдат лекомислени и самовлюбени.

3. Сънувате ли фризьорски салон, много вероятно е да влошите отношенията си с близките и със семейството си.