Вторник, 16 Юли 2024

Фракция

1. Член ли си на фракция или я основаваш насън, означава че идеите и стремежите ти няма да бъдат подкрепени.