Вторник, 31 Януари 2023

Фракция

1. Член ли си на фракция или я основаваш насън, означава че идеите и стремежите ти няма да бъдат подкрепени.