Вторник, 31 Януари 2023

Фотьойл

1. Седиш ли или видиш насън фотьойл, означава че ще ценят и уважават мнението ти.

2. Седи ли някой друг във фотьойл в съня ти, значи ще имаш уважение на шефовете си.