Четвъртък, 23 Септември 2021

Фотографи

1. Сънуваш ли фотографи внимавай, защото те наблюдават, в противен случай ще пострадаш от лоши слухове.