Сряда, 24 Юли 2024

Фолио

1. Използваш ли или видиш насън фолио, значи ще имаш отговорна и трудна задача.

2. Прозрачно фолио в съня ти, значи някой ще следи работата ти из късо.

3. Сънуваш ли лъскаво, блестящо или метално фолио, значи че работата, която имаш да вършиш цели да те провери или изпита.