Петък, 19 Април 2024

Фитнес

1. Видиш ли в съня си фитнес, значи ще имаш проблеми със здравето или ще се почустваш много изтощен.

2. Посещаваш ли или видиш насън фитнес зала, значи че ще викнеш трудно към нова среда.