Понеделник, 22 Юли 2024

Фитил

1. Палиш ли или видиш в съня си фитил, очакваш да победиш.

2. Угасне ли фитила в съня ти, значи ти предстоят неуспехи.