Вторник, 31 Януари 2023

Фитил

1. Палиш ли или видиш в съня си фитил, очакваш да победиш.

2. Угасне ли фитила в съня ти, значи ти предстоят неуспехи.