Събота, 21 Май 2022

Фиш

1. Попълваш ли или пускаш фиш за тото в съня си, означава че ще се надяваш на повече на работното си място, отколкото можеш да получиш.