Неделя, 10 Декември 2023

Фермер

1. Ако сънувате или разговаряте с фермер, значи ще живеете в благополучие.

2. Сънуваш ли себе си като фермер защитавайте вашите интереси, ако искате да спечелите.