Петък, 19 Април 2024

Фея

1. Видиш ли насън фея, значи ще имаш посредник или помощник в любовните отношения.

2. Сънуваш ли, че си фея, значи ти предстои да успееш в отношенията ти с хората от другия пол.