Четвъртък, 2 Февруари 2023

Феерия

1. Сънуваш ли феерия, значи не трябва да проверяваш лично всяка информация, която смяташ да използваш на работното място или е знак да не се захласваш по щедри и хубави предложения.