Четвъртък, 8 Декември 2022

Фаул, фаулиране

1. Сънуваш ли фаулираш в спортна игра, значи че съперниците ти ще се съюзят срещу теб.