Неделя, 9 Август 2020

Фасада

1. Видиш ли фасада на хубава сграда в съня си, значи ще искаш да постигнеш охолен и светски начин на живот.

2. Срутена или олющена фасада на сграда насън, предвещава влошаване на социалното положение или разочарование в житейски план.