Четвъртък, 30 Ноември 2023

Цукало

1. Ако сънуваш цукало, значи ти предстои разбирателство и уют в семейството.