Събота, 23 Януари 2021

Цукало

1. Ако сънуваш цукало, значи ти предстои разбирателство и уют в семейството.