Събота, 24 Септември 2022

Цариградско грозде

1. Береш ли, видиш или ядеш цариградско грозде, значи ти предстои разочарование в любовта.