Четвъртък, 28 Май 2020

Целина

1. Садиш ли, ядеш или видиш в съня си целина, значи ще те уважават и ще бъдеш здрав.