Събота, 3 Декември 2022

Цитат

1. Произнасяш ли или чуеш цитат в съня си, значи че ще те закрилят влиятелни или тайнствени личности.

2. Цитатничи ли някой в съня ти, значи че съперниците ти имат силни връзки и напредват бързо.