Неделя, 10 Декември 2023

Цинизъм, циничен

1. Говориш ли цинизми в съня си, значи ще изпитваш срам от делата си.

2. Чуеш ли насън цинизъм, значи че поведението ще бъде погрешно разбрано.