Понеделник, 10 Август 2020

Цигари

1. Използваш ли или видиш цигара насън, значи че в реалността ще харчиш и бездействаш.