Събота, 22 Юни 2024

Цифри

1. Появилите се в съня ви цифри могат да се проявяват по различен начин.

2. Например, можете да не сънувате цифри, а известно количество хора или предмети.

3. Написването на цифри подразбира необходимост от финансов контрол над разходите, но ако грешите при сметките или броя на цифрите, това означава, че шансът бяга от вас.