Вторник, 5 Декември 2023

Цепка, цепнатина

1. Видиш ли насън цепка или цепнатина, значи ти предстои да намериш възможност, за да се изявиш.