Петък, 19 Април 2024

Зурла

1. Видиш ли насън >strong>зурла на свиня или на друго животно, ще станеш за смях сред обкръжението си.