Четвъртък, 29 Септември 2022

Завеса

1. Видиш ли в съня си завеса, нещо ще скрият от теб.

2. Окачваш ли насън завеси, ще пазиш някаква тайна.