Неделя, 29 Януари 2023

Завеса

1. Видиш ли в съня си завеса, нещо ще скрият от теб.

2. Окачваш ли насън завеси, ще пазиш някаква тайна.