Петък, 19 Април 2024

Зов

1. Чуеш ли зов в съня си, не трябва да даваш обещания, които не можеш да изпълниш.