Вторник, 5 Декември 2023

Зоолог

1. Сънуваш ли, че си зоолог, ще ти се наложи да общуваш със странни личности.

2. Сънуваш ли, че друг е зоолог, има още какво да научиш за човешките нрави.