Четвъртък, 23 Септември 2021

Зокум

1. Видиш ли в съня си зокум, ще научиш за смъртта на някого.