Четвъртък, 9 Юли 2020

Знатен

1. Сънуваш ли, че си знатен, ще ти съобщят лъжовни вести.

2. Сънуваш ли, че друг е знатен, ще разбереш че ти готвят измама.