Четвъртък, 18 Август 2022

Златиста дреха

1. Ако сънуваш златиста дреха, значи ще бъдете обвинени в кражба.