Вторник, 27 Септември 2022

Златен пръстен

1. Ако сънуваш златен пръстен, ще живееш бедно, но щастливо.