Събота, 18 Септември 2021

Златен пръстен

1. Ако сънуваш златен пръстен, ще живееш бедно, но щастливо.