Неделя, 25 Септември 2022

Златар

1. Сънуваш ли, че си златар, няма да ти върви в работата.

2. Сънуваш ли, че друг е златар, ще трябвва да се отървеш от неподходящите си съдружници.

3. Носиш ли златен накит или предмет, близките ти няма да ти вярват.

4. Копаеш ли златна жила, трябва да си пазиш от болести.

5. Намериш ли златен накит или предмет, ще имаш наследство.

6. Изгубиш ли злато или плащаш сметките си със златни предмети, очакват те неуспехи, загуба на пари, приятели, раздор в семейството.

7. Търсиш ли златно съкровище, значи търсиш чиста и вярна любов.

8. Отркиеш ли имане, ще те споходи внезапен късмет, но само ако не пипаш жълтиците в него.