Вторник, 16 Април 2024

Живак

1. Изсипваш ли в съня си живак, значи ти предстои да си пренебрегнат или ощетиен във взаимотношенията с любимия човек.

2. Видиш ли в съня си живак или работиш с него, значи че трябва в реалността да внимаваш с несигурни интимни партниоьри.