Вторник, 23 Април 2024

Железа, железар, желязо

1. Сънуваш ли, че ковеш желязо, значи ти предстои да победиш в някакъв спор.

2. Ако видиш разтопено желязо насън , то е знак за любовна слабост, за добър и мек по характер човек.

3. Видиш ли в съня си на едно място натрупани железа, значи не трябва да поемаш задълженията на някой друг.

4. Раждясали железа насън предвещават, че може да загазиш много за сметка на някой друг.

5. Сънуваш ли, че удряш някой с желязо, значи ти предстои да победиш враг, а ако теб удрят, ще имаш неуспех.

6. Видиш ли в съня си железарска работилница или железар, значи ще се справиш с трудна работа.

7. Сънуваш ли, че ти си железар, значи ще постигнеш много успехи.