Четвъртък, 18 Април 2024

Жив

1. Сънуваш ли, че те изгарят жив, значи в личния, а също и в обществения ти предстоят сериозни неприятности.

2. Видиш ли в съня си, че те погребват жив, значи някой успешно ще ти причини нещо лошо.

3. Умре ли някой жив в съня ти, значи ти предстои да натрупаш повече борчове или да да ги подновиш.

4. Ако се караш с жив човек или само го виждаш, внимавай, очаква те измама и лъжа.