Събота, 9 Декември 2023

Жив умрял

1. Когато в съня си видите мъртвец, който говори и се движи като жив, това е предупреждение за задаващи се беди и неприятности.

2. От друга страна, ако мъртвец се съживи в съня ви, това показва, че пред вас се откриват неограничени възможности и ще се радвате на успехи в начинанията си.