Събота, 13 Април 2024

Жив плет

1. Видиш ли в съня си жив плет от тръни или е изсъхнал, означава че ще претърпиш загуба на имущество.

2. Наблюдаваш ли през жива плет, значи ще изпитваш завист към състоянието на някого.

3. Сънуваш ли, че се грижиш, посаждаш или те обгражда жив плет, значи очаквай да спестиш нещо.