Понеделник, 15 Април 2024

Житница, жито

1. Ядеш ли насън варено жито, значи ти предстои помощ от приятели.

2. Ходиш ли из нива с узряло жито, значи ти предстои радост от успехите ти.

3. Чистиш ли в съня си жито, значи в реалността ще понасяш да те укоряват.

4. Сънуваш ли, че мелиш, събираш или носиш жито, значи ще осъществиш целите си.

5. Продаваш ли жито в съня си, значи ти предстои да полагаш грижи за децата си, Раздаваш ли жито насън, значи ще имаш любовта на околните.

6. Видиш ли насън жито, което не е узряло, значи ще трябва да се трудиш още, докато дойде време да покажеш постигнатото наяве.

7. Дават ли ти или държиш в съня си узряло жито, означава че ще бъдеш щастлив от споделена любов.

8. Видиш ли насън празна житница, значи ще се лишаваш и ще бъдеш беден, а ако е пълна житницата в съня ти, значи ще имаш много материални придобивки.